Cross Table at round 7

IDTNAMERtgOriginPts1234567
13N TESTA Luigi 1575BG 3.0
6
1
5
0
11
1
9
0
7
0
BYE
1
4
0
22N SILINI Bruno 1560BG 4.0
7
½
8
0
6
1
12
1
4
0
11
½
10
1
32N BASLETTA Giovanni 1552BG 3.5
9
0
7
1
10
0
11
1
BYE
½
BYE
½
BYE
½
43N D'ANGHEO Savino 1520BG 5.0
10
1
9
0
7
1
5
1
2
1
8
0
1
1
53N MAGGIONI Oliviero 1457BG 3.0
11
1
1
1
BYE
0
4
0
10
0
BYE
½
BYE
½
6NC BENZONI Marzio 1440BG 1.5
1
0
10
0
2
0
7
0
BYE
1
BYE
½
11
0
7NC CAMOZZI Valentino 1440BG 2.5
2
½
3
0
4
0
6
1
1
1
12
0
9
0
8NC FERRARI Filippo 1440BG 6.0
BYE
½
2
1
BYE
½
10
1
9
1
4
1
12
1
9NC NORIS Alessandro 1440BG 5.0
3
1
4
1
BYE
1
1
1
8
0
10
0
7
1
10NC TARELLI Marco 1440BG 4.0
4
0
6
1
3
1
8
0
5
1
9
1
2
0
112S SIBELLA Guido 1409BG 2.5
5
0
BYE
1
1
0
3
0
12
0
2
½
6
1
12NC CARROLL Roberto 1440BG 3.5
BYE
½
BYE
½
BYE
½
2
0
11
1
7
1
8
0